Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Siedlice

SG.VI.6220.04.2017

                                                                                                          Pokój, 06 kwietnia 2017 r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

            społeczeństwo, że 31 marca 2017 r. na wniosek złożony przez pełnomocnika spółki MG Speed Sp.o.o, z siedzibą w Jędrzejowie zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działce o nr ewid. 30/1, obręb 0131 Siedlice, gmina Pokój, powiat namysłowski, województwo opolskie

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 41) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

              

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Siedlice oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Siedlice,
  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  4. a/a