Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój - 10 maja 2017 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 28 kwietnia 2017 r.

OR.II.0002.29.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

10  maja 2017 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodociągowych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) skargi z dnia 13.02.2017 r. na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

  b) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości - wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
  c) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  d) zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  f) przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój
  g) zmiany budżetu gminy na 2017 rok
  h) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski