Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Wójta Gminy Pokój o udzielonych ulgach w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków w 2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój  informuje, że w 2016 r. w zakresie podatków udzielono ulg w postaci odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł następującym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:

1) umorzenia

L.p. Imię i nazwisko Kwota umorzenia Przyczyna umorzenia
1. Wiesław Leśniański 8 684 zł trudna sytuacja zdrowotna,
2. Maria Grężak 674 zł trudna sytuacja życiowa
 i zdrowotna, niskie dochody
3. Joanna Błaszczyk 1 253 zł trudna sytuacja zdrowotna
i finansowa
3. Bernard Koziol 27 772 zł ważny interes podatnika

2) rozłożenie na raty : nie udzielono
3) odroczenia: Bernard Koziol

Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając  

Pokój, dnia 22.05.2017 r.