Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. MON-KAR S.C., Pokój, ul. 1Maja 38/B, działka Nr 1249/174

Pokój, dnia 25 marca 2010 r.
 
 
 ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) Wójt Gminy Pokój
 
zawiadamia
 
 
że w związku z prowadzonym na wniosek Państwa Wioletty i Jana Balijów postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Skupie złomu stalowego, jego składowaniu oraz sprzedaży na terenie firmy P.H. „MON-KAR’ S.C., Pokój, ul. 1Maja 38/B, działka Nr 1249/174” w dniu 19.03.10 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 
Zawiadamiam również o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42, w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
 
Wójt Gminy Pokój                                   
/-/                                                  
Barbara Zając                                      


 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-03-25