Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny oraz wójt są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:

 1. PDFGosławski Jacek.pdf - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFPawłowska Edyta.pdf - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy;
 3. PDFBaran Tadeusz.pdf
 4. PDFCiurla Jarosław.pdf
 5. PDFFrasiak Bartłomiej.pdf
 6. PDFJakubik Jerzy.pdf
 7. PDFKania Edward.pdf
 8. PDFKruczek Marek.pdf
  PDFKruczek Marek-wybór do Rady Gminy Pokój w Wyborach Uzupełniających .pdf
 9. PDFKrystosek Tomasz.pdf
 10. PDFMielczarek Justyna.pdf
 11. PDFPaluch Jolanta.pdf
 12. PDFPaluch Konrad.pdf
 13. PDFPiekarska Krystyna.pdf
 14. PDFSowa Jadwiga.pdf
 15. PDFWalek Konrad.pdf

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

Zakład Komunalny Pokój Sp. z o. o. - prezes zarządu:

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój:

Metryczka
 • wytworzono:
  08-06-2017
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  08-06-2017 12:37
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  03-08-2017 12:18
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 7060
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl