Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe remont drogi - ul. Opustowa w Zawiści


                                                                                                                 Pokój, 13.09.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Zamawiający: Gmina  Pokój
  2. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej w m. Zawiść ul. Opustowa dz. 162 k.m.1 Zawiść
  3. Termin realizacji zamówienia:  do 31 .10.2017 r.
  4. Okres gwarancji: 3 lata
  5. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd  Gminy  Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, sekretariat godz. 12:00 do dnia 20-09-2017 r.
  6. Termin otwarcia ofert: 20-09-2017 r.
  7. Warunki płatności Przelew 14 dni od daty odbioru robót.
  8. Kryterium wyboru ofert - cena 100%
  9. Przedmiar w załączeniu.

Załączniki: przedmiar robót, mapka     JPEGdroga Opustowa.jpeg
DOCprzedmiar robót opustowa2.doc                                                                                                    Barbara Zając

                                                                                                                                                                    /-/
                                                                                                                                                        Wójt Gminy Pokój