Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca dowodów osobistych

I N F O R M A C J A
 
 

         W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi unieważniania dowodów osobistych wynikającymi z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198) przypominam o obowiązku złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego w przypadku:

 

1)   zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym – w terminie do 14 dni od dokonania zmiany lub otrzymania prawomocnego dokumentu stwierdzającego zmianę (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą - w terminie do 3 miesięcy)

2)   uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie

3)   upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

 

Dowód osobisty zostanie unieważniony przez organ, który go wydał, po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 1 (zmiana danych zawartych w dowodzie osobistym), jeżeli posiadacz nie złoży wniosku o jego wymianę.

 
 
 
Wójt Gminy Pokój              
 
Barbara Zając                  

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2009-02-26