Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu dla przedsięzięcia pn. Bezpieczna przychodnia -zdrowie w zasięgu ręki

 

Pokój, dnia 11 czerwca 2010 r.

 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
 
                    Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 11 czerwca 2010 r. po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu –Organów właściwych do wydania opinii w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie piętrowego budynku usługowo– mieszkalnego mieszczącego w swej kubaturze przychodnię lekarską z poradniami w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i poradniami specjalistycznymi, aptekę w wymaganym zakresie pomieszczeń oraz dwa mieszkania z wydzielonymi osobno wejściami pn. „Bezpieczna przychodnia – zdrowie w zasięgu ręki” 
 
            Z ww. postanowieniem można zapoznać się Urzędzie Gminy Pokój, w referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42, w godz. pn. od 8.00 – 16.00, wt.-pt. – od 7.30 – 15.30. w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Na powyższe Postanowienie nie przysługuje zażalenie.  
 
 Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w przy ul. Sienkiewicza 8, II. piętro, pok. nr 42, w godz. pn: od 8.00-16.00, wt -pt: od 7.30-15.30 w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
 
 
 
                                                                                                                                              Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                            /-/
                                                                                                                                                  Barbara Zając
 
 
Otrzymują:
  1. wnioskodawca
  2. strony postępowania
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój,
  4. Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.pokoj.pl,,
  5. tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacja inwestycji 
  6.  a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-06-11