Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej deczyji umarzajacej postępowanie dla przedsięwzięcia polegajacego na termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystania energii odnawilanej w budynkach uzyteczności publicznej Gminy Pokój

OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Pokój,
 
zawiadamia
 
że w dniu 24 maja 2010 r. po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „termomodernizacji, modernizacji kotłowni i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pokój” wydana została decyzja umarzająca postępowanie dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji do dnia 2 czerwca 2010 r. w Urzędzie Gminy Pokój w referacie Strategii Gminnej pok. Nr 42.
 
 
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010 -05-27