Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia -Bezpieczna przychodnia zdrowie w zasiegu ręki


SG – VI – 7624-07/10

                        Pokój, dnia 12 lipca 2010 r.

 
ZAWIADOMIENIE
 

            Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Z 2000, Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego „budowie piętrowego budynku usługowo- mieszkalnego mieszczącego w swej kubaturze przychodnie lekarską z poradniami w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poradniami specjalistycznymi, aptekę w wymaganym zakresie pomieszczeń oraz dwa mieszkania z wydzielonymi osobno wejściami pn. Bezpieczna przychodnia-zdrowie w zasięgu ręki” zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi do dnia 16 lipca 2010 r. do godz. 15.30.

 

                                                                                                               

                                                                                                                                   Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                             /-/                                                                                                                                                                                                                                       Barbara Zając

                                                                                                                               

 

 
 
 
Otrzymują:

1.        Inwestor

2.        strony postępowania

3.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

4.        strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl ,

5.        tablica ogłoszeń UG Pokój

6.        a/a


 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleskandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-07-12