Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie piętrowego budynku usługowo ? mieszkalnego na wniosek Grupowej Praktyki Lekarskiej W.W.- MED .s.c Barbara Węgrzynowska, Jacek Wyrąbek

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Pokój,
 
zawiadamia
 
że w dniu 19 lipca 2010 r. na wniosek Grupowej Praktyki Lekarskiej W.W.- MED .s.c Barbara Węgrzynowska, Jacek Wyrąbek, ul. Namysłowska 17, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie piętrowego budynku usługowo – mieszkalnego mieszczącego w swej kubaturze przychodnię lekarską z poradniami w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i poradniami specjalistycznymi, aptekę w wymaganym zakresie pomieszczeń oraz dwa mieszkania z wydzielonymi osobno wejściami pn. „Bezpieczna przychodnia – zdrowie w zasięgu ręki” została wydane decyzja orzekająca o barku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  
 
Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój – www.bip.gminapokoj.pl.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z opiniami właściwych organów) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 23 lipca 2010 r.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor,
  2. strony postępowania,
  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój- www.bip.gminapokoj.pl ,
  4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój,
  5. tablice ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją,
  6. a/a
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-07-19