Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Dąbrówce Dolnej

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 142/3 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00042332/2;
a. powierzchnia działki 0,0300 ha;
b. niezabudowana działka ewidencyjna, działka ma wydłużony kształt przypominający drogę. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna oraz wodociągowa. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz droga. Na większej części działki znajduje się roślinność trawiasta. Niewielki fragment działki od strony ulicy Paryskiej pokryty jest asfaltem. Działka znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Sprzedaż uwarunkowana jest ustanowieniem służebności przejazdu dla każdoczesnych właścicieli nieruchomości o numerach 142/1, 142/4, 348/4 k.m. 1 obręb Dąbrówka Dolna. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od obciążeń hipotecznych.
c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);
d. cena działki 4 200 zł (zwolniona z podatku VAT);
e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017 r., poz. 1509), do 24 października 2017r.

Uwagi:
Wniosek, o którym mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt d jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca. Wywieszono na okres 11.09.2017r. - 3.10.2017r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

Wójt Gminy Pokój

( - )

Barbara Zając