Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy 

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój,
 
zawiadamia
 
że w dniu 03 sierpnia 2010 r. na wniosek Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 w Pokoju, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczenia Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ładzy, ul. Reymonta 3 działki nr178/11, 178/9 i 122”, została wydana decyzja orzekająca o barku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
 
Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój – www.bip.gminapokoj.pl.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z opiniami właściwych organów) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 10 sierpnia 2010 r.
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor,
  2. strony postępowania,
  3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój- www.bip.gminapokoj.pl ,
  4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój,
  5. tablice ogłoszeń w miejscowości objętej inwestycją,
  6. a/a
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-08-03