Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdówSG-VI-7624-01/10                                                                                                                                                                    Pokój, dnia 15 września 2010
 
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego
 
Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia Strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Bartłomieja Kaczmarza z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „dostosowaniu istniejącej infrastruktury do wymagań dotyczących stacji demontażu pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie wymagań minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 143, poz. 1206), a następnie na prowadzeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymuje:
  1. Inwestor
  2. Strony postępowania
  3. Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
  4. Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,
  5. Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  6. a/a

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-09-15