Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokój-2018 rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/62310c47-fb91-4778-b32a-fc3d8a1a2cb9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFNajkorzystniejsza oferta.pdf
 

Informacja z otwarcia:DOCInformacja z otwarcia ofert 15.11.2017.doc
 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6d8d95ef-0163-4e1f-8fdc-b90eae7140e6

 

XPSogłoszenie.xps
 

ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Informacja o zmianie ogłoszenia z 9.11.2017 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a80dfedb-1e78-44b0-8abe-5d3b9605696f

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:

DOCFormularz oferty-1.doc
DOCprojekt umowy.doc
DOCSIWZ śmieci.doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.doc
DOCzałącznik do umowy.doc
DOCzałącznik nr 1 do oferty.doc
DOCzałącznik nr 2 do oferty.doc
DOCzałącznik nr 3 do oferty.doc
DOCzałącznik nr4 do oferty.doc

Modyfikacja SIWZ z 9.11.2017 r. DOCSIWZ _modyfikacja 9.11.2017.doc
 

Treść zapytań i wyjaśnienia:

PDFwyjasnienia.pdf- nieaktualny 9.11.2017 r. ( brak w wyjaśnieniach w częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych miesiąca XI)

PDFwyjasnienia_aktualne 9_11_2017.pdf - zawiera w częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych miesiąc XI