Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg nieograniczony 13.12.2017

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/417007f3-5912-4f1e-ab68-03c85e5ee90f


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z 26.01.2018 r. - PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe w ramach projektu realizowanego w placówkach przedszkolnych w gminie Pokój pn.”Przedsiębiorczy przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DOCInformacja z otwarcia ofert 21.12.2017.doc
 

DOCOdpowiedzi na pytania.doc
 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCXSIWZ.docx