Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o II ustnych przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności dz.208, 209, 210 k.m. 2, obręb Fałkowice

INFORMACJA


o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,4100 ha,  położonej w Fałkowicach.

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm.) Wójt Gminy Pokój informuje, że w dniu 26.02.2018 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w Sali Narad, odbył się drugi ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa własności działki: nr 210 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,4100 ha,  położonej w Fałkowicach.

Przedmiot przetargu:
Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, będąca własnością Gminy Pokój położona w Fałkowicach oznaczona jako działka nr 210  k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,4100 ha, KW OP1U/00067054/0.

Do udziału w przetargu przystąpił jeden podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu, ponieważ spełnił warunki przetargowe jako podmiot uprawniony do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233) i  wpłacił wadium na konto Urzędu Gminy Pokój, a przedłożone przez niego dokumenty nie budziły wątpliwości natury formalno – prawnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 21.147,00 zł (zwolniona z podatku VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 21.359,00 zł (zwolniona z podatku VAT)

Podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Waldemar Cieplik, Anna Cieplik,  zam. Pokój.    

Pokój, 28 luty 2018 r.   

 


INFORMACJA


o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: nr 209 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3700 ha,  położonej w Fałkowicach.

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm.) Wójt Gminy Pokój informuje, że w dniu 26.02.2018 r. o godz. 9.15 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w Sali Narad, odbył się drugi ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa własności działki: nr 209 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3700 ha,  położonej w Fałkowicach.

Przedmiot przetargu:
Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, będąca własnością Gminy Pokój położona w Fałkowicach oznaczona jako działka nr 209  k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3700 ha, KW OP1U/00071420/8.

Do udziału w przetargu przystąpił jeden podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu, ponieważ spełnił warunki przetargowe jako podmiot uprawniony do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233) i  wpłacił wadium na konto Urzędu Gminy Pokój, a przedłożone przez niego dokumenty nie budziły wątpliwości natury formalno – prawnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 11.826,00 zł (zwolniona z podatku VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 11.945,00 zł (zwolniona z podatku VAT)

Podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Waldemar Cieplik, Anna Cieplik,  zam. Pokój.    


Pokój, 28 luty 2018 r.   

 


INFORMACJA

o wyniku II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3900 ha,  położonej w Fałkowicach.

Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z póź. zm.) Wójt Gminy Pokój informuje, że w dniu 26.02.2018 r. o godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w Sali Narad, odbył się drugi ustny przetarg ograniczony na nabycie prawa własności działki: nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3900 ha,  położonej w Fałkowicach.

Przedmiot przetargu:
Przedmiot przetargu stanowiła niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, będąca własnością Gminy Pokój położona w Fałkowicach oznaczona jako działka nr 208  k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3900 ha, KW OP1U/00071419/8.

Do udziału w przetargu przystąpił jeden podmiot, który został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu, ponieważ spełnił warunki przetargowe jako podmiot uprawniony do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233) i  wpłacił wadium na konto Urzędu Gminy Pokój, a przedłożone przez niego dokumenty nie budziły wątpliwości natury formalno – prawnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła : 25.000,00 zł (zwolniona z podatku VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 25.250,00 zł (zwolniona z podatku VAT)

Podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca nieruchomości:

Waldemar Cieplik, Anna Cieplik,  zam. Pokój.    


Pokój, 28 luty 2018 r.   


INFORMACJA

Lista osób zakwalifikowanych do II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: 210 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,4100 ha, KW OP1U/00067054/0  położonej w Fałkowicach.

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Gminy Pokój komisja przetargowa na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na życie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 poz 518, z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, zakwalifikowała do wzięcia udziału w przetargu Pana Waldemara Cieplika zam. ul. Nowy Świat 15, 46-034 Pokój.    

W/w osoba spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg odbędzie się 26.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 9.30

Pokój, 23 luty 2018 r.


INFORMACJA

Lista osób zakwalifikowanych do II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: 209 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3700 ha, KW OP1U/00071420/8 ,  położonej w Fałkowicach.

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Gminy Pokój komisja przetargowa na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na życie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 poz 518, z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, zakwalifikowała do wzięcia udziału w przetargu Pana Waldemara Cieplika zam. ul. Nowy Świat 15, 46-034 Pokój.    

W/w osoba spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg odbędzie się 26.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 9.15

Pokój, 23 luty 2018 r.


INFORMACJA

Lista osób zakwalifikowanych do II ustnego przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych na nabycie prawa własności działki: nr 208 k.m. 2, obręb Fałkowice o pow. 0,3900 ha,  położonej w Fałkowicach.

W dniu 23.02.2018 r. w siedzibie Gminy Pokój komisja przetargowa na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. - w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 poz 518, z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, zakwalifikowała do wzięcia udziału w przetargu Pana Waldemara Cieplika zam. ul. Nowy Świat 15, 46-034 Pokój.    

W/w osoba spełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg odbędzie się 26.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 9.45

Pokój, 23 luty 2018 r.


PDFogłoszenie dz. nr 210km2obręb Fałkowice.pdf
PDFogłoszenie dz.209 k.m.2 obręb Fałkowice.pdf
PDFogłoszenie_dz.208_Fałkowice.pdf
DOCwzor_o_pow_uz_rolnych_og.doc
DOCwzor_osw_rolnika_osobprowgosp.doc
DOCzgloszenie_ze_zgoda_na_przetwarzanie.doc