Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia-krogulna stawy-taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb


                                                                                                                                              Pokój, dnia 24 sierpnia 2012 r.

 
 
 
OBWIESZCZENIE
 

            Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2012 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Gospodarstwa Rybackiego Krogulna wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji przedsięwzięcia „Krogulna Stawy”- taras widokowy i plac detalicznej sprzedaży ryb” 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w pok. nr 42, w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia (zgodnie z art. 49 k.p.a.)

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                        /Barbara Zając/

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-08-30