Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju- etap I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e4d8a493-bce4-40cc-a47c-37acddf63473


Zawiadomienie:DOCUnieważnienie postępowania 21.02.2018.doc

 


otwarcie ofert:DOCInformacja z otwarcia ofert.doc
 


ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7cc759c8-f973-4093-8c12-7e97a1780910


modyfikacja Siwz:DOCModyfikacja Siwz 5.02.2018.doc


ogłoszenie o zamówieniu:

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f5d2bc17-0a49-4ceb-b316-b9cc8de8e70e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki:

PDFAudyt Oświetlenie Świtlica Wiejska Pokój.pdf
PDFAudyt Świetlica Wiejska Pokój.pdf
PDFelektryczny przedmiar.pdf 
PDFRemiza Pokój budowlany.pdf Uwaga!  6.02.2018 r.załączono właściwy przedmiar robót budowlanych
DOCSIWZ Termomodernizacja SW.doc
DOCXSW-zalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXSW-zalacznik-nr-2.docx
DOCXSW-zalacznik-nr-3.docx
DOCXSW-zalacznik-nr-4.docx
DOCXSW-zalacznik-nr-5.docx
DOCSW-Załącznik nr -6.doc
Dokumentacja projektowa:

PDF00.pdf
PDF01.2.pdf
PDF03.1.pdf
PDF03.2.pdf
PDF04.1.pdf
PDF05.1.pdf
PDF06.1.pdf
PDF07.3.pdf
PDF08.1.pdf
PDF09.2.pdf
PDF09.4.pdf
PDF1-2-A-K.pdf
PDF1-A-K.pdf
PDF10-A.pdf
PDF2-A.pdf
PDF3-A-K.pdf
PDF4-A-K.pdf
PDF5-A.pdf
PDF6-A.pdf
PDF7-A.pdf
PDF8-A.pdf
PDF9-A.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY-PW- remont OSP Pokój-01-10-16.pdf
PDFremiza PW opis konstrukcji.pdf
PDFStwior-Instalacja grzewcza.pdf
PDFSTWIOR-Instalacje elektryczne.pdf
PDFRysunek_Instalacja odgromowa.pdf
PDFRysunek_Instalacje elektryczne (2).pdf
PDFRysunek_Schemat zasilana.pdf
PDFRysunek Instalacja C.O.pdf