Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój - przetarg ponowny 2018.02.09

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego
przystanku w miejscowości Pokój”- przetarg ponowny

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia :https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/97d8a0a4-3a10-4110-ad9a-186a736367f8


Najkorzystniejsza oferta: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty.pdf
 


Informacja:DOCInformacja z otwarcia ofert 26.02.2018.doc
 


Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49c6ad88-18c4-488a-8049-8deea1bb2ccb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówinia: DOCSIWZ 9.02.2018.doc

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr--6.doc
DOCZałącznik nr --7.doc
DOCZmina nr działki.doc


Dokumentacja projektowa: