Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój - przetarg ponowny 2018.02.09

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Zaprojektowanie i przebudowanie węzła przesiadkowego z modernizacją głównego
przystanku w miejscowości Pokój”- przetarg ponowny

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia :https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/97d8a0a4-3a10-4110-ad9a-186a736367f8


Najkorzystniejsza oferta: PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty.pdf
 


Informacja:DOCInformacja z otwarcia ofert 26.02.2018.doc
 


Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49c6ad88-18c4-488a-8049-8deea1bb2ccb

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówinia: DOCSIWZ 9.02.2018.doc

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr--6.doc
DOCZałącznik nr --7.doc
DOCZmina nr działki.doc


Dokumentacja projektowa:

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2018
  przez: Agnieszka Hadamik
 • opublikowano:
  09-02-2018 12:42
  przez: Agnieszka Hadamik
 • zmodyfikowano:
  23-04-2018 15:18
  przez: Agnieszka Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1548
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl