Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedsiebiorczy przedszkolak- przetarg ponowny

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe w ramach projektu realizowanego w placówkach przedszkolnych w gminie Pokój pn.”Przedsiębiorczy przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część IX: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a0d6260f-d9d9-4576-b23c-23cbb27c9c5c


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część IV: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/20b38f38-db56-4c8c-9e9a-f7c5ce3f58b4


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cześć X: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/a59841b6-ae92-4805-a355-165896583a67


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część VIIIhttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/94598f4f-635b-4bc1-8412-d2e9ae727e8e


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część V: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3f2f355c-0b88-418b-a013-33cfc2faa891


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część III: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/00907b8e-8ce4-48c3-b84d-e8120867c6a1


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia część VII: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c1f605a6-ae89-426c-94f7-f0c0662eb0b3


Informacja: PDFInformacja o Odrzuconych Ofertach i Unieważnionych Częściach postępowania.pdf
 


Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty część X: PDFCzęść X.pdf
 


Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty część VIII: PDFCzęść VIII.pdf
 


Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty część V: PDFCzęść V.pdf
 


Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty część IV: PDFCzęść IV.pdf
 


Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty część III: PDFCzęść III.pdf
 


Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty część IX: PDFCzęść IX.pdf
 


Zawiadomienie o Wyborze najkorzystniejszej oferty część VII: PDFCzęść VII.pdf
 


Zawiadomienie:DOCZawiadomienie o odzruceniu ofert i unieważnieniu.doc
 


Informacja z otwarcia ofert: DOCInformacja z otwarcia ofert - pomoce dydaktyczne.doc
 


Ogłoszenie o zamówieniu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b853a60-745e-41ff-9c6d-261c00aa7351

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
DOCXSIWZ.docx
Załączniki:

DOCWzór oferty-nr-1.doc
DOCZałącznik cenowy do oferty.doc
DOCZalacznik-nr-2.doc
DOCZalacznik-nr-3.doc
DOCzalacznik-nr-4.doc
Załącznik nr 5:

DOCCzęść I.doc
ODTCzęść II.odt
ODTCzęść III.odt
ODTCześć IV.odt
ODTCzęść V.odt
ODTCzęść VI.odt
ODTCzęść VII.odt
ODTCzęść VIII.odt
ODTCzęść IX.odt
ODTCzęść X.odt