Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg ponowny

 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

w województwie opolskim

Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec
(dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346)


Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec
(dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346)
”-przetarg ponowny 

 

 


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6bce5a81-0dc3-48d6-95a0-565e2aa5d757


Wybór najkorzystniejszej oferty:PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert: DOCInformacja z otwarcia ofert 27.02.2018.doc
 


Ogłoszenie o zamówieniu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ef07298-012f-4967-918e-858f91be12a0


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCXSIWZ.docx
Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc

Załącznik nr 7 Dokumentacja Projektowa:

DOCOpis-techniczny.doc
PDFProjekt Organizacji Ruchu.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFPrzekroje.pdf
DOCSTWIOR.doc