Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

„Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec (dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346) ”-przetarg ponowny

 Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

w województwie opolskim

Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec
(dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346)


Remont odcinka dróg gminnych: nr 101606 O Kozuby – Żabiniec
(dz. Nr 380), nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec (dz. Nr 303, 357, 346)
”-przetarg ponowny 

 

 


Ogłoszenie o udzielenie zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6bce5a81-0dc3-48d6-95a0-565e2aa5d757


Wybór najkorzystniejszej oferty:PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Informacja z otwarcia ofert: DOCInformacja z otwarcia ofert 27.02.2018.doc
 


Ogłoszenie o zamówieniu:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ef07298-012f-4967-918e-858f91be12a0


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCXSIWZ.docx
Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc

Załącznik nr 7 Dokumentacja Projektowa:

DOCOpis-techniczny.doc
PDFProjekt Organizacji Ruchu.pdf
PDFPrzedmiar.pdf
PDFPrzekroje.pdf
DOCSTWIOR.doc
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2018
  przez: Agnieszka Hadamik
 • opublikowano:
  12-02-2018 14:40
  przez: Agnieszka Hadamik
 • zmodyfikowano:
  23-03-2018 14:03
  przez: Agnieszka Hadamik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 4316
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl