Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Pokój z 27.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Pokój w 2018 r.

Zarządzenie nr 13/2018

Wójta Gminy Pokój

z dnia 27 lutego 2018 r.

 

w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Gminy Pokój w 2018 r.

            Na podstawie art.30 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 5 ust.4 pkt 1 i art.15 ust.2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z poźn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przyznać dotację w wysokości 5 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 2. Przyznać dotację w wysokości 60 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 3. Przyznać dotację w wysokości 20 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
 4. Przyznać dotację w wysokości 2 500 zł Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zieleniec z siedzibą w Zieleńcu 99 II 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
 5. Przyznać dotację w wysokości 2 500 zł Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Kopalina z siedzibą w Kopalinie ul. Opolska 2B 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
 6. Przyznać dotację w wysokości 2 500 zł Stowarzyszeniu Nad Rzeką z siedzibą w Domaradzkiej Kuźni ul. Nad Rzeką 6 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
 7. Przyznać dotację w wysokości 2 500 zł Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Krogulna z siedzibą w Krogulnej ul. Średnia 30 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
 8. Przyznać dotację w wysokości 2 500 zł Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Domaradz z siedzibą w Paryżu 1 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
 9. Przyznać dotację w wysokości 2 500 zł Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Ładza z siedzibą w Ładzy ul. Reymonta 3 46-034 Pokój  na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.

 

§2

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-02-2018
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  27-02-2018 12:40
  przez: Elżbieta Kuklok
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 715
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl