Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięci apn. Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego Fałkopol.
 SG.VI.6220.07.2011
                                                                                                                  Pokój, dnia 06 lutego 2012 r.                                                                                        OBWIESZCZENIE


    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2012 r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego „ FAŁKOPOL” prowadzonego przez Pana Waldemara Cieplika, Fałkowice 109, 46-034 Pokój, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„- Przebudowie z rozbudową dwóch istniejących budynków chlewni na kurniki niosek dla 101 088 sztuk z silosami paszy (OBIEKT NR 1, 2) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – I etap inwestycji;
- Budowie sześciu naziemnych zbiorników na gaz płynny propan o pojemności 6 x 6700 dm3 wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200 kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz sześciu budynków inwentarskich – kurników na działkach nr 230,231 km.2, obręb Fałkowice, gm. Pokój- I etap inwestycji;
- Budowie od podstaw hali piętrowego kurnika na 90 000 sztuk niosek (OBIEKT NR 3 ) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – II etap inwestycji;
- Budowie od podstaw budynku odchowalni kurcząt dla 62 400 sztuk (OBIEKT NR 4) oraz dwóch  zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności 2 x 6700 dm3 na działce nr 198 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;
- Budowie od podstaw hali pomiotu (OBIEKT NR 5) na działkach nr 226, 225 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;
- Budowie  od podstaw budynku przetwórni i proszkowni jaj (OBIEKT NR 6 i 13) oraz czterech  zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności 4 x 6700 dm3 na działkach nr 226, 228 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – IV etap inwestycji, z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie Gospodarstwa Rolnego „FAŁKOPOL” WALDEMAR CIEPLIK,46 – 034 Pokój, Fałkowice 109, gm. Pokój”.
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach urzędowania t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 do dnia 17 lutego 2012 r.

    

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-02-06