Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko - kierownik projektu

PDFnabór kierownika projektu 16_04_2018.pdf
 


                                                                               

 

 

 

Projekt pn.: Przedsiębiorczy Przedszkolak. dofinansowany jest ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego 

 

                                                                                                                                                                 Pokój, 27.04.2018 r.

 

                                                                                                               INFORMACJA

W wyniku przeprowadzonego naboru złożono  18.04. 2018 r. w wymaganym terminie 1 ofertę. Oferta złożona przez M K z Krogulnej spełniła wymagania formalne. Kandydatka spełniła wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. zarządzania projektami samorządowymi (kierownik projektu).

 

                                                                                                   Barbara Zając

                                                                                                            /-/

                                                                                               Wójt Gminy Pokój