Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedsiębiorczy przedszkolak II- ponowny 19.04


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe w ramach projektu realizowanego w placówkach przedszkolnych w gminie Pokój pn.”Przedsiębiorczy przedszkolak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o udzieleniu zamówienia część III: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/37d94afa-81c6-4464-8113-5f7df8baeea5


Informacja o udzieleniu zamówienia część II:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ecf1495e-13ee-47c6-9483-7c18a17be0e6


Informacja o udzieleniu zamówienia część I: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9a9c2b43-8d57-450b-88dc-ba2bb9e1f773


Część III:PDFCzęść III Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Część II:PDFCzęść II Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Cześć I :PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8.05.2018.pdf


Informacja:DOCInformacja z otwarcia ofert 30.04.2018.doc
 


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!!!!


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/735a5b2c-05ba-45d7-bd19-9982f10e627d

Modyfikacja Siwz: DOCModyfikacja SIWZ 26.04.2018.doc

Aktualizacja załącznika cenowego:DOCZałącznik cenowy do oferty -Aktualny.doc
 


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=410e8801-5f40-4c48-8aa5-f74beb268a71


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:DOCXSIWZ.docx


Formularz oferty: DOCFormularz oferty.doc
Załącznik cenowy:DOCZałącznik cenowy do oferty.doc
Załącznik nr 2:DOCZalacznik-nr-2.doc
Załącznik nr 3: DOCZalacznik-nr-3.doc
Załącznik nr 4:DOCzalacznik-nr-4.doc

Załącznik nr 5:

Część I:DOCCzęść I.doc
Część II:ODTCzęść II.odt
Część III:ODTCzęść III.odt