Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o przekazaniu raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zalesieniu gruntów w miejscowości domaradz.

                                                                                                                                                                                                 Pokój, 10 kwietnia 2012 r.

 

  

OBWIESZCZENIE

o przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

  

            Zgodnie z art. 33 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

            że 23 marca 2012 r. Pan Tomasz Gruszkiewicz przedłożył Organowi raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój”

             

                                                                                                                     Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                         Barbara Zając

 

     

Otrzymują:

  1. Bip Urzędu Gminy Pokój
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Domaradz
  3. Miejsce planowanej inwestycji
  4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-04-10