Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 18 kwietnia 2018 r.

OR.II.0002.37.2018


ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

25  kwietnia 2018 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji   
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
  b) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pokój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  c) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
  d) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
  e) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski      

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2018
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  20-04-2018 10:16
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  20-04-2018 13:03
  przez: Elżbieta Kuklok
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 5389
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl