Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o środowiskowych uwaunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz.


SG.VI.6220.07.2011                                                                                                                                 Pokój, 14 grudnia 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że 17 września 2012 r. (wpływ 19.09.12 r.) na wniosek złożony przez Pana Tomasza Gruszkiewicza z Opola, z dnia 26 sierpnia 2011 r. (wpływ 29.08.11 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zalesieniu gruntu tj. działka Nr 107; 108; 111 k.m. 1 obręb 0027 Domaradz” została wydana decyzja umarzająca przedmiotowe postępowanie.

            Informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy Urzędu
(tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30) w terminie 7 dni od dnia ukazania się  niniejszego zawiadomienia.

           

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Otrzymują:

1.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.      a/a

 

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-12-14