Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR


Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e71edbb6-ba84-49fd-9a2b-e9d06309e83f


Informacja: PDFUnieważnienie postępowania 10.07.2018.pdf


Uwaga!!! Zmiana terminu złożenia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8bc4256d-43d3-468a-a10b-53baeb964803

Modyfikacja SIWZ:DOCModyfiakcja SIWZ 29.06.2018.doc
 


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=15039c46-838a-4751-9303-77d14bbbb0a1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ Rozdział I i II.doc

DOCRozdział III Wzór umowy.doc
DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCzalacznik-nr-7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docxZałącznik nr 9 Dokumentacja projektowa:
PDFEkspertyza tech. Herbaciarnia.pdf
JPEGRuiny .jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni.jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (2).jpeg

JPEGOdtworzenie zarysu historycznego zespół zabudowy uzdrow..jpeg

JPEGŚwiątynia Ks. Eugena von Wurttemberga.jpeg

JPEGAltana na wzgórzu Błyskawic.jpeg
JPEGAltana na Wzórzu Schlegela.jpeg
JPEGAltana ze źródłem.jpeg
JPEGgłaz.jpeg
JPEGGłaz narzutowy - tablica 1.jpeg
JPEGGłaz narzutowy - tablica 2.jpeg
JPEGMur.jpeg
JPEGOgrodzenie.jpeg

PDFOgrodzenie.pdf

PDFAltany w parku i światynia oraz zabudowa uzdrowiskowa i kawalerska.pdf
JPEGOdtworzenie zarysu historycznego zespół zabudowy uzdrow..jpeg
PDFOPIS PB.pdf
DOCPARK Pokój _STWIOR.doc
PDFRYS 1.pdf
PDFRYS 1.pdf
DOCPARK Pokój _STWIOR.doc
PDFPozwolenia Opolskiego Konserwatora Zabytków dotyczące prac konserwatorskich i budowlanych na terenie parku,.pdf
PDFPozwolenie na budowę.pdf
PDFPozwolenie nr 46 prace przy zabytkach Opolski konserwator.pdf
PDFPozwolenie nr 751N2016 rewaloryzacja na terenie parku, Pozwolenie nr 820 prace na terenie parku zwiazane z drzewostanem OPOLSKI KONSERWATOR.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu część 1.pdf
PDFZałożenia i program prac konserwatorskich.pdf
PDFEkspertyza techniczna Herbaciarni.pdf
PDFInwentaryzacja.pdf