Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą

 

 

                                                                             
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na :” „budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą” w miejscowości Zieleniec
 
 
            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Pokój
 
zawiadamia
 
że w dniu 09 lipca 2009 r. na wniosek Pana Mariusza Kota, została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:” budowie Zakładu Wulkanizacyjnego, stacji benzynowej oraz stacji LPG wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą” na działce Nr 339/4, k.m. 1, obręb Zieleniec oraz południowo – zachodniej części działki Nr 339/3, k.m. 1, obręb Zieleniec.
Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój – www.bip.gminapokoj.pl.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym postanowieniem uzgadniającym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Postanowieniem uzgadniającym Starosty Namysłowskiego) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie 14 dni od podania niniejszej informacji do ukazania się zawiadomienia.  
 
 
 
                                         Wójt Gminy Pokój
                                       (-)
                                          Barbara Zając
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. BIP Urzędu Gminy Pokój
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój
  3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Zieleniec
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2009-07-09