Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny oraz wójt są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe za 2017 r.:

Wójt Gminy Pokój:

Rada Gminy Pokój:
 1. PDFGosławski Jacek.pdf (213,26KB) - Przewodniczący Rady Gminy
 2. PDFPawłowska Edyta.pdf (162,83KB) - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy;
 3. PDFBaran Tadeusz.pdf (208,97KB)
 4. PDFCiurla Jarosław.pdf (243,27KB)
 5. PDFFrasiak Bartłomiej.pdf (203,84KB)
 6. PDFJakubik Jerzy.pdf (230,59KB)
 7. PDFKania Edward.pdf (218,58KB)
 8. PDFKruczek Marek.pdf (234,87KB)
 9. PDFKrystosek Tomasz.pdf (228,40KB)
 10. PDFMielczarek Justyna.pdf (211,75KB)
 11. PDFPaluch Jolanta.pdf (227,47KB)
 12. PDFPaluch Konrad.pdf (202,37KB)
 13. PDFPiekarska Krystyna.pdf (226,23KB)
 14. PDFSowa Jadwiga.pdf (221,73KB)
 15. PDFWalek Konrad.pdf (208,12KB); PDFWalek Konrad-korekta.pdf (205,86KB)

Sekretarz Gminy Pokój:

Skarbnik Gminy Pokój:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju:

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

„Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o. o. - prezes zarządu:

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta Gminy Pokój: