Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ZMIERZAJĄCEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA PRODUKCJI BRYKIETU ZE SŁOMY I SIANA 

 

 

SG-VI-7624-11/10                                                                                                                          Pokój, dnia 15 lutego 2010
 
 
 
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariana Jasińskiego, który wpłynął do tut. urzędu 02.02.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Produkcji brykietu ze słomy i siana” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:     

„Produkcji brykietu ze słomy i siana”  na działce nr 464/3 k.m. 3, obręb Krzywa Góra, gmina Pokój.      

W terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8 (II piętro, pokój nr 42) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek ÷ piątek od 7.30 do 15.30. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski można zgłaszać pisemnie, w sekretariacie tut. urzędu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w dniu 15 lutego 2010r.
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Bip Urzędu Gminy Pokój
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra
  3. Miejsce planowanej inwestycji
  4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2010-02-15