Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój

 

 

SG-VI-7624-11/10                                                                                                                      Pokój, dnia 10 stycznia 2011
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój,
 
zawiadamia
 
że w dniu 10 stycznia 2011 r. na wniosek złożony przez inwestora Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój z dnia 09 września 2010 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rekultywacji składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Fałkowice, gmina Pokój”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Decyzja ta zamieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój – www.bip.gminapokoj.pl.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym z opiniami właściwych organów) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 24 stycznia 2011r.
 
Otrzymują:
  1. wnioskodawca
  2. strony postępowania
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój,
  4. Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gminapokoj.pl,,
  5. tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacja inwestycji 
  6.  a/a
 

 

 

 
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2011-01-10