Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/958f28d1-76c6-4717-b3e3-4f1035f1a7ca


Informacja:PDFUnieważnienie postępowania 14.08.2018.pdf
 


Informacja:DOCInformacja z otwarcia ofert 14.08.2018.doc


Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7c14f96f-6003-4d06-af34-24e3873b3cd9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I, II:DOCSIWZ Rozdział I i II.doc
Wzór umowy: DOCSIWZ Rozdział I i II.doc
Załączniki:

DOCXzalacznik-nr-1- wzór oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCZałącznik nr -6.doc
DOCzalacznik-nr-7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx


Dokumentacja projektowa:

DOCPARK Pokój _STWIOR.doc
PDFprzedmiar ETAP I.pdf
JPEGGłaz.jpeg
PDFGłaz.pdf
JPEGGłaz narzutowy - tablica 1.jpeg
JPEGGłaz narzutowy - tablica 2.jpeg
PDFEkspertyza tech. Herbaciarnia.pdf
JPEGRuiny Herbaciarni.jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (2).jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (3).jpeg
JPEGAltana na wzgórzu Błyskawic.jpeg
JPEGAltana na Wzórzu Schlegela.jpeg
JPEGAltana ze źródłem.jpeg
JPEGOdtworzenie zarysu historycznego zespół zabudowy uzdrow..jpeg
JPEGOgrodzenie.jpeg
JPEGOgrodzenie -mur zabytkowy.jpeg
JPEGOgrodzenie -słupek.jpeg
JPEGŚwiątynia Ks. Eugena von Wurttemberga.jpeg
JPEGWzgórze Schlegela.jpeg
PDFpozwolenia-opolskiego-konserwatora-zabytkow-dotyczace-prac-konserwatorskich-i-budowlanych-na-terenie-parku.pdf
PDFpozwolenie-na-budowe.pdf
PDFpozwolenie-nr-46-prace-przy-zabytkach-opolski-konserwator.pdf
PDFpozwolenie-nr-751n2016-rewaloryzacja-na-terenie-parku-pozwolenie-nr-820-prace-na-terenie-parku-zwiazane-z-drzewostanem-opolski-konserwator.pdf
PDFProjekt zagospodarowania.pdf
PDFprojekt-zagospodarowania-terenu-czesc-1.pdf
PDFzalozenia-i-program-prac-konserwatorskich.pdf