Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"30.07.2018


„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu"


Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=79152742-ae81-4789-9c1d-2a32e845f1e3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z Załącznikami:

DOCXSpecyfikacja z Załącznikami 30.07.2018.docx
 


SG. IX.271.12.2018                                                                                                                                                           Pokój, 7.08.2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

     Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 poz. 1579 z poź. zm.) zamawiający Gmina Pokój informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.
Przetarg nieograniczony: „Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój w roku szkolnym 2018/2019 wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu "
w wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

1. Bartosz Dorociak
Firma Wielobranżowa
Bartosz Dorociak
ul. Kolejowa 34
46-113 Wilków

Cena oferty brutto za 1 km: 2,59zł  brutto  

   Jednocześnie zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 86000,00 zł brutto tj. ok. 1,26 zł za 1 km.

 

                                                                                                                                                                         Barbara Zając

                                                                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                                                                     Wójt gminy Pokój


Informacja:PDFUnieważnienie postępowania.pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/76da9b2a-198b-412f-8fcc-223a26316c61