Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej

 

 

 

 

SG – VI – 7635 - 30/10                                                                                                                Pokój, dnia 07 stycznia 2011 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o zebraniu materiału dowodowego
 
 
Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr MŁ-1-2 w Krogulnej przebiegającego wzdłuż następujących działek: 276/3 k.m. 2 obręb Krogulna, 276/4 k.m. 2 obręb Krogulna, 277 k.m. 2 obręb Krogulna, 308/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 278 k.m. 2 obręb Krogulna, 279 k.m. 2 obręb Krogulna, 309 k.m. 2 obręb Krogulna, 318 k.m. 2 obręb Krogulna, 317/2 k.m. 2 obręb Krogulna, 317/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 316/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 315/2 k.m. 2 obręb Krogulna, 315/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 314 k.m. 2 obręb Krogulna, tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi do dnia 21 stycznia 2011 do godz. 15.00.
 
 
Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
 
 
Otrzymują:                                                                                                    
  1. Spółka Wodna ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój- wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg. wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  3.  a/aPodmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2011-01-07