Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym Nr MŁ-1-2 w Krogulnej

 

SG – VI – 7635 - 30/10                                                                                                                   Pokój, dnia 21 stycznia 2011 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew
 
 
Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na rowie melioracyjnym nr MŁ-1-2 w Krogulnej przebiegającego wzdłuż następujących działek: 276/3 k.m. 2 obręb Krogulna, 276/4 k.m. 2 obręb Krogulna, 277 k.m. 2 obręb Krogulna, 308/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 278 k.m. 2 obręb Krogulna, 279 k.m. 2 obręb Krogulna, 309 k.m. 2 obręb Krogulna, 318 k.m. 2 obręb Krogulna, 317/2 k.m. 2 obręb Krogulna, 317/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 316/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 315/2 k.m. 2 obręb Krogulna, 315/1 k.m. 2 obręb Krogulna, 314 k.m. 2 obręb Krogulna, tutejszy organ wydał decyzję w przedmiotowej sprawie.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 42 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 28 stycznia 2011 r.
 
 
 
 
Otrzymują:                                                                                                    
  1. Spółka Wodna ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój- wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg. wykazu znajdującego się w aktach sprawy
  3. a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2011-01-21