Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r.
Druga tura odbędzie się 4 listopada 2018 r.

Głosujemy w godz. 700 - 2100

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 2. Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
 3. PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenie liczby radnych.pdf (484,94KB)
 4. PDFWykaz urzędników wyborczych w województwie.pdf (1,05MB)
 5. Podział Gminy Pokój na okręgi wyborcze
 6. Podział Gminy Pokój na stałe obwody głosowania
 7. PDFUCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgł..pdf (238,43KB)
 8. PDFInformacja o warunkach udziału obywateli RP w wyborach.pdf (142,96KB)
 9. PDFInformacja o warunkach udziału obywateli UE w wyborach.pdf (129,23KB)
 10. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 11. Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 12. DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych członków komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Pokój
 13. PDFInformacja PKW - zgłaszanie kandydatów na Wójta.pdf (149,23KB)
 14. PDFInformacja - zgłaszanie kandydatów na radnych.pdf (159,04KB)
 15. PDFPostanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (załącznik Nr 19).pdf (6,05MB)
 16. PDFINFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 10.09.2018 r.- skład komisji dyżury.pdf (68,08KB) - korekta błędnej daty z 26 października 2018 r. na 26 września 2018 r.
 17. PDFUchwała Nr XL/323/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.pdf (95,56KB)
 18. PDFZARZĄDZENIE NR 32.2018 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (138,74KB)
 19. PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pokój z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.pdf (75,66KB)
 20. PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój.pdf (363,66KB)
 21. PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój.pdf (530,24KB)
 22. Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych:
  1. PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych - WYCIĄG.pdf (308,90KB)
  2. Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych - CAŁOŚĆ
 23. PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z  dnia 2 października 2018 r. o  zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pokój.pdf (58,82KB)
 24. PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z  dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój.pdf (64,71KB)
 25. PDFKOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO z 02.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia terminów pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w ustalonych siedzibach lokali wyborczych w gminie Pokój.pdf (674,79KB)
 26. PDFKOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY POKÓJ z 11.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia harmonogramu szkoleń obwodowych komisji wyborczych w gminie Pokój.pdf (65,98KB)
 27. PDFHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju w dniach 20 i 21 października 2018 r..pdf (58,54KB)
 28. PDFPROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY POKÓJ.pdf (65,40KB)
 29. PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pokój.pdf (72,84KB)
 30. PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.pdf (85,50KB)
 31. PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf (92,24KB)