Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój - 5 września 2018 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 29 sierpnia 2018 r.

OR.II.0002.40.2018

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XL sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

5  września 2018 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXXIX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Statutu Gminy Pokój
  b) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  c) ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
  d) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Pokój
  e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jacek Gosławski