Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1

ODTPrzetarg - Domaradzka K. działka nr 17.odt (27,88KB)
 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój

które odbyły się w dniu 8.10.2018r.,

dz.17, k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1, dz.133/1dz.nr 133/1 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00090649/8 obręb Dąbrówka Dolna

i 6.11.2018 r.

dz. nr 261 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 , b) 131k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8 , dz. 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1, dz. 102k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1, dz.200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8 , dz. 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1,
nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6,

w siedzibie Urzędu Gminy Pokój

1. Rodzaj przetargu:


 

A. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

a) dz. 261 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8

Powierzchnia nieruchomości - 1,7000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVa-0,7400 ha; grunty orne RIVb-0,6600 ha; grunty orne RV-0,3000 ha.Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Działka znajduje się w odległości 600 metrów na południowy wschód od centrum wsi Dąbrówka Dolna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej prowadzącej do Zagwiździa. Przez działkę, wzdłuż drogi powiatowej przebiega sieć wodociągowa, sieć telefoniczna. Po przeciwnej stronie drogi powiatowej znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia. Od strony wschodniej i południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka przylega do drogi powiatowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R); Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

b) dz. 131k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,2200 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,2200 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Budkowskiej 1. W ulicy Budkowskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);Zobowiązania i obciążenia: brak

A. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

c) dz. 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - 1,0099 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,8073 ha; grunty pod rowami W-0,0222 ha; grunty rolne zabudowane B-RVI-0,1804 ha; Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów w północno-zachodniej części wsi, przy ul. Wiejskiej 23, przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć wodociągowa. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Od strony południowej działka przylega do ulicy Wiejskiej. Od strony wschodniej działka przylega do ulicy Polnej. Od strony północnej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony. Północna część działki wykorzystywana jest rolniczo, natomiast południowa część działki zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

d) dz.17k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1000 ha; w tym klasy gruntu: łąki trwałe ŁV-0,0300 ha; lasy LsIV-0,0200 ha; lasy LsVI-0,0500 ha; Opis nieruchomości - niezabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 17. Działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się we wsi Domaradzka Kuźnia, która to znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Można do niej dojechać od ul. 1 Maja a następnie drogą polną. Od strony południowej, północnej i zachodniej działka przylega do drogi gminnej. Od strony wschodniej działka przylega do terenów lasów. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty w części drzewostanem leśnym. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako lasy, łąki i pastwiska (RZ);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

e) dz.133/1 dz.nr 133/1 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00090649/8

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,2200 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,2200 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Budkowskiej 1. W ulicy Budkowskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

f) dz. 46  k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,1000 ha;Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina trapez prostokątny. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony północnej i zachodniej wyceniana działka przylega do drogi gminnej. Od strony południowej i wschodniej działka przylega do terenów rolnych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty krzewami. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako lasy, łąki i pastwiska (RZ);;Zobowiązania i obciążenia: brak

 

A. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

g) dz. 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - 0,3300 ha; w tym klasy gruntu: łąki trwałe ŁV-0,3100 ha; pastwiska PsVI-0,0200 ha.Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina wydłużony prostokąt. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony południowej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka graniczy z rzeką. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo jako łąka. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako łąki i pastwiska (RZ);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

A. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

h) dz.200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8

Powierzchnia nieruchomości - 0,9700 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVb-0,2800 ha; grunty orne RV-0,1000 ha; łąki trwałe ŁV-0,5900 ha.

3. Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się we wschodniej części wsi Dąbrówka Dolna w odległości ok. 300 metrów na północ od drogi powiatowej łączącej Domaradzką Kuźnię z Zagwiździem. Przez działkę, wzdłuż granicy z gminną drogą przebiega sieć wodociągowa. W sąsiedztwie działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Od strony północnej i wschodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny zadrzewione. Od strony południowej działka przylega do drogi gruntowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest użytki rolne – grunty orne łąki i pastwiska (R); Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

i) dz.1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1940 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne: RV-0,0100 ha, RIVa-0,0100 ha, tereny mieszkaniowe : B-0,1740 ha.

Opis nieruchomości - zabudowana budynkiem gospodarczym wymagającym remontu dachu, rynien, drzwi i okien, działka ewidencyjna stanowiąca w większości teren mieszkaniowy, o kształcie nieregularnym. Od strony południowej do wycenianej działki przylega asfaltowa droga dojazdowa - droga publiczna. W pobliżu nieruchomości, w drodze, znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia oraz wodociągowa. W sąsiedztwie działki (od strony zachodniej) znajdują się tereny zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 12. Od strony północnej działka graniczy z terenami upraw rolnych, od wschodniej z terenami zadrzewionymi. Na większej części działki znajduje się roślinność trawiasta, występują także pojedyncze nasadzenia. Teren płaski, częściowo ogrodzony. Nieruchomość położona jest sołectwie Domaradz, w przysiółku Paryż, w odległości ok. 7 km od wsi gminnej Pokój i drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D).Zobowiązania i obciążenia: brak

2. Cena wywoławcza nieruchomości :

a) dz. 261 - 75 700 zł netto

b) dz. 131-53500 zł netto

c) dz. 72 - 140 000 zł netto

d) dz.17- 4 600 zł (zwolniona z podatku VAT)

e) dz.133/1- 74 700 zł netto

f) dz. 46- 3 450 zł (zwolniona z podatku VAT)

g) dz. 102- 8 500 zł (zwolniona z podatku VAT)

h) dz.200 - 21 550 zł (zwolniona z podatku VAT)

i) dz.1069/2 - 40 600 zł netto

 

3. Wynik przetargu:

a) dz. 261

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

b) dz. 131

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

c) dz. 72

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

d) dz.17

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

e) dz.133/1

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

f) dz. 46

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

g) dz. 102

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

h) dz.200

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

i) dz. dz.1069/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

BARBARA ZAJĄC

/-/

WÓJT GMINY POKÓJ