Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m w miejscowości Pokój.SG.VI.6220.11.2011                                                            Pokój, dnia 24 października 2012 r.

                                                                                                                 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania  

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 zawiadamia

            że w dniu 24 października 2012 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.11.2011 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dwóch otworów; eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka Nr 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój”, prowadzonego na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o. ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.11.2011 w dniu 11 stycznia 2012 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając

       

Otrzymują:

  1. strona internetowa
  2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
  3. tablica ogłoszeń sołectwa Pokój (miejsce inwestycji)
  4. a/a

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-10-24