Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR-przetarg ponowny

 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno- informacyjne w województwie opolskim w ramach RPO na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków EFRR


Informacja:PDFUnieważnienie postępowania SG.IX.271.14.2018.pdf


Informacja z otwarcia ofert:DOCinformacja-z-otwarcia-ofert-14082018.doc
 


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf6f043f-b89a-41bb-96c1-d9690ecd3e56


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:DOCSIWZ Rozdział I i II.doc
Wzór Umowy:DOCRozdział III Wzór umowy.doc
Załączniki:

Dokumentacja projektowa:

DOCPARK Pokój _STWIOR.doc
PDFprzedmiar ETAP I.pdf
PDFPrzedmiar ogrodzenie cz.1.pdf
PDFPrzedmiar ogrodzenie cz.2.pdf
JPEGAltana na wzgórzu Błyskawic.jpeg
JPEGAltana na Wzórzu Schlegela.jpeg
JPEGAltana ze źródłem.jpeg
PDFEkspertyza tech. Herbaciarnia.pdf
JPEGGłaz.jpeg
PDFGłaz.pdf
JPEGGłaz narzutowy - tablica 1.jpeg
JPEGGłaz narzutowy - tablica 2.jpeg
JPEGOdtworzenie zarysu historycznego zespół zabudowy uzdrow..jpeg
JPEGOgrodzenie.jpeg
JPEGOgrodzenie -mur zabytkowy.jpeg
JPEGOgrodzenie -słupek.jpeg
PDFpozwolenia-opolskiego-konserwatora-zabytkow-dotyczace-prac-konserwatorskich-i-budowlanych-na-terenie-parku.pdf
PDFpozwolenie-na-budowe.pdf
PDFpozwolenie-nr-46-prace-przy-zabytkach-opolski-konserwator.pdf
PDFpozwolenie-nr-751n2016-rewaloryzacja-na-terenie-parku-pozwolenie-nr-820-prace-na-terenie-parku-zwiazane-z-drzewostanem-opolski-konserwator.pdf
PDFProjekt zagospodarowania.pdf
PDFprojekt-zagospodarowania-terenu-czesc-1.pdf
JPEGRuiny Herbaciarni.jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (2).jpeg
JPEGRuiny Herbaciarni (3).jpeg
JPEGŚwiątynia Ks. Eugena von Wurttemberga.jpeg
JPEGWzgórze Schlegela.jpeg
PDFzalozenia-i-program-prac-konserwatorskich.pdf