Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „ Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój "

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „ Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój

 

Zapytanie:DOCZapytanie.doc
 

Wzór umowy:DOCUmowa- wzór.doc

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty:DOCzalacznik-nr-1- Wzór oferty.doc
Załącznik nr 2:DOCzalacznik-nr-2.doc

Dokumentacja projektowa:

PDF16_57_2018.07.22.pdf
PDF57_2016_OPIS_2018 06 26_PB.pdf
 

Informacja:DOCInformacja z otwarcia ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.doc