Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


Informacja:PDFInformacja z otwarcia 9.10.2018.pdf
 


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ba97edb5-8fe7-42fe-9be2-c639dcc63188

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Rozdział I i II:DOCRozdział I i II.doc

Rozdział III:DOCWzór umowy.doc

Załączniki:

DOCHarmonogram wywozów.doc