Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój - 17 października 2018 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 10 października 2018 r.

OR.II.0002.41.2018

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XLI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

17  października 2018 r. o godz. 1500

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji   
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XL sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  c) przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój
  d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  e) zmiany budżetu gminy na 2018 rok
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podsumowanie kadencji 2014 – 2018:
  a) wystąpienie Wójta Gminy
  b) wystąpienie Przewodniczącego Rady
 9. Złożenie podziękowań radnym w związku z zakończeniem kadencji 2014 - 2018
 10. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski       

Metryczka
 • wytworzono:
  10-10-2018
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  12-10-2018 09:37
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 835
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl