Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o wydanej deczyji środowiskowej-dla przedsięwzięcia polegajacego na Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój

 SG.VI.6220.07.2011

                                Pokój, dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

  

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, ze zm.)          

  zawiadamia

 że w dniu 10 kwietnia 2012 r. na wniosek Pani Beaty Zadrożnej – Śliwki zam. we Wrocławiu została wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój”,

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach urzędowania t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30 w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia zgodnie z art. 49 k.p.a. t.j. po upływie 14 dni o dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Pokój
                                                                                                                                                     /-/
                                                                                                                                            Barbara Zając

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-04-10