Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie o wydaniu postanopwienia w sparwie podjecia postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na ?zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój?

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania  

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 zawiadamia,

że w dniu 10 kwietnia 2012 r. po przedłożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (data wpływu 23.03.2012 r.) zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.07.2011 w sprawie podjęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zalesianiu gruntu tj. działka nr 107, 108, 111, k.m. 1 nr obrębu 0027 Domaradz, gm. Pokój’, prowadzonego na wniosek Pana Tomasza Gruszkiewicza, zam. ul. Żeromskiego 2/1, 45-053 w Opolu zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.07.2011 w dniu 07 listopada 2011 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                      /-/

                                                                                                                             Barbara Zając

 

 

Otrzymują:

 1. strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
 2. tablica ogłoszeń Ug Pokój
 3. tablica ogłoszeń sołectwa Domaradz (miejsce inwestycji)
 4. a/a 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-04-12

 

Metryczka
 • opublikowano:
  12-04-2012 12:06
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • zmodyfikowano:
  12-04-2012 12:16
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl