Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POKÓJ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.


Informacja o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/9d18215f-715e-403c-b2ef-f790e876e8d2


Informacja o Wyborze:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.11.2018.pdf


Informacja z otwarcia ofert:PDFInforamacja 14.11.2018.pdf


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/8db42bfd-42d0-4cac-9eac-b1c813bce063


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d503cca3-c7b5-4d4a-b15e-f97e9c5c3951

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

DOCRozdział I i II.doc
DOCRozdział III-Wzór umowy.doc


Załączniki:

DOCHarmonogram wywozów.doc
DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCZałącznik nr 7.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx